2022. dec 27.

Ágnes, báránykám

írta: Két Lámpás
Ágnes, báránykám

John Pielmeier: Ágnes, báránykám, OMG Produkció, Kettőspont /színház & spirituális ügynökség, 2022. december 17., 19:00

agn_1.png

Játsszák: Gubík Ági, Pásztor Edina, Fodor Boglárka, jelmez: Kovács Kata és Kisgyörgy Orsi, zene: Nagy Lajos, a rendező munkatársa: Pál Zsófia és Danila Liza, fordította és rendezte: Bodor Géza 

John Pielmeier kamaradrámája 1979-ben felolvasó színházi formában került bemutatásra az O'Neill Drámaíró Konferencián, hogy hamarosan Broadway-sikerdarabbá váljon. 1985-ben Norman Jewison, a Jézus Krisztus Szupersztár rendezője készített belőle filmet Jane Fonda, Anne Bancroft és Meg Tilly főszereplésével. A Kettőspontban látható változat a rendező, Bodor Géza, fordításában látható idén ősztől. Egy előző változat megtekinthető volt a FÉM-ben 2022 tavaszán, akkor még Farkas Franciska és Gazdag-Kötél Orsi voltak Pásztor Edina partnerei. Érdekes lenne összehasonlítani a két szereposztást, reméljük, valaki megírja, akinek szerencséje volt mindkettőt látni.  

agn_2.png

Gubík Ági, Fodor Boglárka, Pásztor Edina (Fotó: Danila Liza)

A dráma eredeti címe Agnes of God, ami a magyar címnél még szuggesztívebben hívja elő az Agnus Dei, Isten báránya, szókapcsolatot, már ezzel is előrevetítve Ágnes (Fodor Boglárka) szerepét a történetben, az áldozatét. Nagy kérdése a darabnak, hogy kinek az áldozata is Ágnes, a 17 évesen teherbe esett és gyermekét halva találó apáca. A kamaradráma másik két szereplője is beszélő nevet visel, és ezekből következtetni lehet Ágneshez való viszonyukra. A zárda főnöknője, Miriam Ruth anya (Pásztor Edina), Ágnest fogadott lányának tekinti, saját anyai kudarcait próbálja jóvátenni Ágnes megmentésével. Martha Livingstone, törvényszéki pszichiáter, akinek szakvéleményt kell adnia Ágnes elmeállapotáról, és ettől a szakvéleménytől függ a lány további sorsa, nem véletlenül viseli egy felfedező nevét. Nem csak azért, mert Ruth anyához képest, aki a hit embere, a tudományt képviseli, hanem azért is, mert az Ágnes ügyével való foglalkozás egy régen esedékes önismereti utazás lesz számára, egy önanalízis, melyben szembenézhet saját múltjával. Mindketten projektálják saját életproblámájukat a lányra. Ebből az alaphelyzetből az következik, hogy egy kifordított moralitásjátékot látunk, ahol nem az ember, Ágnes lelkéért küzdenek a szereplők, hanem a saját lelkéért küzd Hit és Tudomány, az emberi lélek világos és sötét oldala. Ágnes, a maga tisztaságában, az az angyali lény, aki ennek a küzdelemnek a kísérője és katalizátora, és végül az az áldozat, ami meghozatik Ruth anya és Martha Livingstone (Gubík Ági) megváltásának vagy elkárhozásának oltárán. Kovács Kata és Kisgyörgy Orsi fekete-fehér jelmezei és Ágnes vakítóan fehér ruhája és éteri hangja (zene: Nagy Lajos) is alátámasztja értelmezésünket.  

agn_3.png

Fodor Boglárka, Pásztor Edina (Fotó: Danila Liza)

Pielmeier drámája a korszak antipszichiátriai gondolkodást népszerűsítő vonulatába is beletartozik az 1973-as Peter Shaffer darabbal az Equus-szal együtt. A két mű alaphelyzete és a pszichiátria tudományához való hozzáállása nagyon hasonló. A páciens „betegségének” vallási motívumai, az anyához és a szexualitáshoz való egészségesnek semmiképp nem mondható viszony, a pszichiáter involválódása a helyzetbe és az ebből fakadó szakmaiatlan viselkedés mind egymáshoz közelíti az Equust és az Ágnes, báránykámat. Mindkét műben kérdés, hogy meghagyjuk vagy elvegyük-e a páciens hitét, kényszerítsük-e, hogy nézzen szembe a racionalitással, és ezzel együtt azzal, amit vele tettek és amit ő tett. Az Ágnes, báránykámban a válasz egyértelmű, Ágnes lelki békéjét és túlélését nem szolgálta az, hogy végül elmegyógyintézetbe zárják. A zárda világa itt asylum azoknak a nőknek, akik az 1970-es évek világának keretei közé nem tudnak vagy nem akarnak beilleszkedni, nőként túlélni vagy kiteljesedni. Egy idei interjúban a szerző beszél gyermekkori élményeiről az apácákkal kapcsolatban: „Ezek voltak a legképzettebb nők a városban, ahol felnőttem; az általam ismert felnőtt laikus nők többsége a középiskola után befejezte tanulmányait. Láttam néhány ilyen apácát »a színfalak mögött« a saját kolostorában, amint egymással nevetgélnek, és tanítói életükön túl is éltek. Intelligensek, bölcsek és viszonylag világiak voltak.” 

agn_4.png

Gubík Ági, Pásztor Edina (Fotó: Danila Liza)

Az előadás nagyon sok kérdést felvet és ennek kapcsán sok mindenről lehet beszélgetni. Ezek között vannak érdekesek és ásítóan unalmasak. Unalmas társalgási téma, hogy a tudománynak vagy a vallásnak van-e igaza, és hogy nem az van-e, hogy nem tudhatjuk, hogy Ágnes egy angyaltól esett-e teherbe. Itt betüremkedik egy lehetőség az isteni beavatkozás számára, amibe a vitázók közül a vallásos fél természetszerűleg belekapaszkodik. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen beszélgetés zsákutcába vezet. Ami emeli a tétet, az a már említett antipszichiátriai értelmezés, ami szerint nem kell feltétlenül mindenkit megpróbálni kigyógyítani egy olyan pszichológiai kórból, amit maga a társadalom hozott létre az egyénben, mert azzal csak kárt teszünk az alanyban, rekonstruáljuk a tarthatatlan disszonanciát és elpusztítjuk az elmét. Természetesen a vitadráma stílusához nem való, hogy a két vitázó fél kiegyezzen, de az álláspontok (az orvos és a zárdafőnök álláspontja) még sincsenek olyan kőkemény élethelyzetekre építve mint például Székely János Caligula helytartója című drámájában. A felajánlott dilemma hamissága, átlátszó mesterkéltsége néha kilátszik a sorok közül, ami persze nem a játszók hibája hanem a szerzőé. Hogy egyet említsünk, a darabban sokat emlegetett szűznemzés, pontosabban Jézus apa nélküli fogantatása, és annak hazugsággá nyilvánítása egy ilyen hamis dilemma. Az Újszövetség történeti-szövegkritikai értelmezése szerint például Mária férfi nélküli teherbe esésének motívuma nem más, mint egy, a korban szokásos, narratív jelzés arra vonatkozóan, hogy akiről a történet szólni fog legalább olyan fontos emberi személy mint maga Caesar vagy az isteni tulajdonságokkal rendelkező keleti hősök, mint Herkules. Az ókori hallgatóság pedig vette a lapot, értette a „színházi” jel jelentését, nem csinált irracionális dogmát a megmagyarázhatatlanból, szemben a keresztény utókorral.

A színpadra állítás sikere azon múlik, hogy sikerül-e három olyan színésznőt találni a szerepekre, akik képesek beállítani egy olyan egyensúlyi viszonyrendszert, ahol mindhárom szereplő igazsága egyenrangú szólam tud lenni, egyikük sem dominálja le a másik két szereplőt szakmai rutinjával vagy dinamikusabb játékstílusával. Pásztor Edina Miriam Ruthja, Gubik Ági Dr. Livingstonja és Fodor Boglárka Ágnese a nem rövid játékidő alatt végig megtartja ezt az egyenlő oldalú háromszög formát, nincs egyetlen fals hang vagy gesztus sem a játékukban, a páros jelenetekben is mindig ott a harmadik tényező. Bodor Géza rendezése folyamatos, koncentrált jelenlétet hoz létre, a nézők számára sincs üresjárat. A díszlet minimalizmusa és fekete-fehér szimbolikája, a fényezés mind támogatják a színésznők játékát. A jelenetváltások kivételesen gördülékenyek és emlékezetesen komponált képekkel kezdődnek és végződnek, ez az előadásfotókon is jól megfigyelhető. 

 

Kedves Edina, Ági, Boglárka, Kata, Orsi, Lajos, Zsófia, Liza és Géza köszönjük ezt az intenzív élményt!

Szólj hozzá

Kettőspont Bodor Géza OMG Produkció